zmienna wolna


zmienna wolna
• free variable

Słownik polsko-angielski z Elektroniki i Informatyki. 2013.